Reserveren

Op de dag zelf kunt u niet online reserveren, U kunt dan bellen (073-5477771)

Op het terras kunt U geen tafels te reserveren, zo lang er plek is bent u natuurlijk wel van harte welkom.

U krijgt ten alle tijde een bevestiging van de reservering. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, kijk ook even in uw spam.

Reserveringsaanvraag